Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Vijfde Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale verzekering van 29 maart 1951 betreffende de betaling van renten over de tijd vóór het in werking treden van het Verdrag

Algemeen

Verdragsnummer 008472
Datum totstandkoming 21-12-1956
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Voorlopige toepassing
In werking 01-07-1959
Terugwerkende kracht
Buiten werking 01-01-2003
Tractatenblad
Kamerstuk kst-

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-07-1959 01-01-2003
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

Moederverdrag(en)

Naar boven