Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Algemeen

Verdragsnummer 009399
Datum totstandkoming 05-06-2001
Plaats totstandkoming Luxemburg
Voorlopige toepassing
In werking 31-12-2002
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
  • 2001, 136Ne, Fr Verdrag, Protocollen en briefwisseling
  • 2003, 2goedkeuring, inwerkingtreding Verdrag en Protocollen
  • 2009, 116Ne, Fr: Protocol tot wijziging d.d. 23-06-2009
  • 2013, 124goedkeuring, inwerkingtreding: Protocol tot wijziging d.d. 23-06-2009
Kamerstuk 28259
Goedkeuringswet 2002, 596
Geconsolideerde tekst 0001563

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 31-12-2002
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Naar boven