Verdragenbank

Zoek in de Verdragenbank

Doorzoek de verdragenbank

Over de Verdragenbank

De Verdragenbank bevat de gegevens van de verdragen, waarbij het Koninkrijk der Nederlanden partij is. Verdragsgegevens zijn onder andere de datum en de plaats van de totstandkoming, de datum van inwerkingtreding, de vindplaats van de verdragstekst, de partijen (landen, gebiedsdelen en internationale organisaties) en de

datum van bekrachtiging, de gelding voor Europees Nederland, Aruba, CuraƧao, Sint Maarten en/of het Caribische deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), eventuele voorbehouden, verklaringen en bezwaren en de verbanden tussen verdragen.

Recente verdragen

Nieuw toegevoegde verdragen

Bekijken Nieuw toegevoegde verdragen

Recente notificaties

Depositaire verdragen

Bekijken Recente notificaties

Recent in werking

In werking getreden verdragen

Bekijken Recent in werking

Depositaire verdragen

Het Koninkrijk der Nederlanden is depositaris van ongeveer 100 verdragen. De taak van een depositaris is het bijhouden van de administratie van een verdrag. De tekst van een verdrag bepaalt welke staat of internationale organisatie de depositaris is. De administratie betreft gegevens over het in werking treden en buiten werking treden van verdragen, de partijen bij het verdrag, de gemaakte voorbehouden en de afgelegde verklaringen.

Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

Overige depositaire verdragen

En blijf automatisch op de hoogte van al het nieuws over depositaire verdragen

Meld u aan voor de e-mailservice

Meld je aan voor de emailservice
De informatie in de Verdragenbank vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Alleen publicatie in het Tractatenblad heeft een officieel karakter.