Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Overige depositaire verdragen

 • Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid van 6 november 1925, herzien te Londen op 2 juni 1934 en te 's-Gravenhage op 28 november 1960

  's-Gravenhage, 28-11-1960

 • Verdrag tussen België, Nederland en Luxemburg betreffende de rechterlijke bevoegdheid, betreffende het faillissement en betreffende het gezag en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, van scheidsrechterlijke uitspraken en van authentieke akten

  Brussel, 24-11-1961

 • Protocol betreffende zeelieden-vluchtelingen

  's-Gravenhage, 12-06-1973

 • Overeenkomst betreffende zeelieden-vluchtelingen

  's-Gravenhage, 23-11-1957

 • Protocol tot erkenning van de rechtsmacht van het Permanente Hof van Internationale Justitie in geschillen over de uitlegging van de Haagsche verdragen van internationaal privaatrecht

  's-Gravenhage, 27-03-1931

 • Zevende Aanvullend Protocol bij het op 25 juli 1958 te Brussel ondertekende Protocol tussen België, Luxemburg en Nederland tot vaststelling van een nieuw tarief van invoerrechten

  Brussel, 31-05-1961

 • Zeventiende Aanvullend Protocol bij het op 25 juli 1958 te Brussel ondertekende Protocol tussen België, Luxemburg en Nederland tot vaststelling van een nieuw tarief van invoerrechten

  Brussel, 18-06-1963

 • Zevenendertigste Aanvullend Protocol bij het op 25 juli 1958 te Brussel ondertekende Protocol tussen België, Luxemburg en Nederland tot vaststelling van een nieuw tarief van invoerrechten

  Brussel, 21-03-1968

 • Tweeëntwintigste Anvullend Protocol bij het op 25 juli 1958 te Brussel ondertekende Protocol tussen België, Luxemburg en Nederland tot vaststelling van een nieuw tarief van invoerrechten

  Brussel, 22-06-1964

 • Tiende Aanvullend Protocol bij het op 25 juli 1958 te Brussel ondertekende Protocol tussen België, Luxemburg en Nederland tot vaststelling van een nieuw tarief van invoerrechten

  Brussel, 23-03-1962

Depositaire verdragen