Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Nieuw toegevoegde verdragen

Nieuw toegevoegde verdragen van de afgelopen maand

 • Wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, zoals gewijzigd

  Londen, 10-11-2022

 • Wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, zoals gewijzigd

  Londen, 10-11-2022

 • Wijzigingen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974

  Londen, 10-11-2022

 • Wijziging van de Bijlagen I en II van de Europese Overeenkomst inzake belangrijke lijnen voor het internationaal gecombineerd vervoer en daarmee samenhangende installaties (AGTC)

  Genève, 21-10-2022

 • Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) inzake de mogelijkheid voor gezinsleden van functionarissen van het Headquarters Allied Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) om in Nederland betaald werk te verrichten

  Brunssum, 11-01-2023

 • Wijziging van het Administratief Akkoord tussen de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van het Koninkrijk der Nederlanden en de Afdeling Economische Relaties van het Ministerie van Financiën van de Volksrepubliek Bangladesh

  Dhaka, 22-02-2023

Ga naar pagina

Depositaire verdragen