Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Nieuw toegevoegde verdragen

Nieuw toegevoegde verdragen van de afgelopen maand

  • Kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van Maleisië, anderzijds

    Brussel, 14-12-2022

  • Wijziging van het Verdrag tot oprichting van het Internationaal Vaccinatie-instituut

    Seoel, 16-11-2022

  • Besluit Nr. 2/2021 van het Gemengd Comité ter vervanging van bijlage III bij de Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte

    Brussel/Tblisi, 28-05-2021

Ga naar pagina

Depositaire verdragen