Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Nieuw toegevoegde verdragen

Nieuw toegevoegde verdragen van de afgelopen maand

 • Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Staat Koeweit

  Koeweit, 19-09-2022

 • Wijziging van regels 21 en 26 van het Reglement bij de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid

  Genève, 22-07-2022

 • Wijzigingen van de Voorschriften bij het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN)

  Genève, 28-01-2022

 • Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) inzake de workshop over "The Use of International Generic Ageing Lessons Learned (IGALL) in Preparation for Long Term Operation", te Petten, Nederland, 15 - 17 november 2022

  Wenen, 06-09-2022

 • Maatregelen ATCM XLIV 2022 tot uitvoering van het Verdrag inzake Antarctica

  Berlijn, 02-06-2022

 • Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2022-I-4)

  Straatsburg, 22-06-2022

 • Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2022-I-5)

  Straatsburg, 22-06-2022

 • Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2022-I-7)

  Straatsburg, 22-06-2022

 • Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2021-I-7)

  Straatsburg, 22-06-2021

Ga naar pagina

Depositaire verdragen