Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Recent in werking getreden verdragen

Recent in werking getreden verdragen van de afgelopen maand

 • Overeenkomst tot oprichting van de Square Kilometre Array Observatory

  Rome, 12-03-2019

  Inwerkingtreding: 15-01-2021

 • Protocol tot wijziging van de titel van de Europese Overeenkomst van 30 september 1957 betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

  Genève, 13-05-2019

  Inwerkingtreding: 01-01-2021

 • Wijzigingen van Bijlagen A en B bij de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

  Genève, 15-11-2019

  Inwerkingtreding: 01-01-2021

 • Wijziging van de Bijlage bij Aanhangsel C (RID) bij het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)

  Bern, 13-06-2020

  Inwerkingtreding: 01-01-2021

 • Wijzigingen van de Voorschriften bij het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN)

  Genève, 15-07-2020

  Inwerkingtreding: 01-01-2021

 • Gedeeltelijke herziening van het Radioreglement

  Sharm el-Sheik, 22-11-2019

  Inwerkingtreding: 01-01-2021

 • Wijzigingen van de Voorschriften bij het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN)

  Genève, 31-01-2020

  Inwerkingtreding: 01-01-2021

 • Wijzigingen van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij

  Londen, 17-05-2019

  Inwerkingtreding: 01-01-2021

 • Wijziging van Doha van het Protocol van Kyoto

  Doha, 08-12-2012

  Inwerkingtreding: 31-12-2020

Depositaire verdragen