Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Recent in werking getreden verdragen

Recent in werking getreden verdragen van de afgelopen maand

 • Notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië houdende een verdrag tot uitbreiding van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken tot Aruba, Curaçao en Sint Maarten

  Chisinau, 29-08-2019

  Inwerkingtreding: 01-09-2021

 • Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta

  Valletta, 16-11-2020

  Inwerkingtreding: 01-09-2021

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Gambia inzake luchtdiensten tussen en via hun respectieve grondgebieden

  Banjul, 27-05-2015

  Inwerkingtreding: 01-09-2021

 • Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

  's-Gravenhage, 12-03-2018

  Inwerkingtreding: 31-08-2021

Depositaire verdragen