Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Recent in werking getreden verdragen

Recent in werking getreden verdragen van de afgelopen maand

 • Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom

  Brussel, 14-12-2020

  Inwerkingtreding: 01-06-2021

 • Notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname houdende een overeenkomst tot uitbreiding van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname betreffende de wederzijdse erkenning en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en authentieke akten in burgerlijke zaken tot Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Paramaribo, 19-05-2021

  Inwerkingtreding: 01-06-2021

 • Wijziging van Bijlage 6 van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst)

  Genève, 15-10-2020

  Inwerkingtreding: 01-06-2021

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vorstendom Liechtenstein tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het vermogen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting

  Bern, 03-06-2020

  Inwerkingtreding: 31-05-2021

 • Wijziging van Bijlage 8 bij de Internationale Overeenkomst inzake de harmonisatie van de goederencontroles aan de grenzen

  Genève, 05-02-2020

  Inwerkingtreding: 27-05-2021

 • Administratief Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bangladesh inzake het project 'Char Development and Settlement Project – Bridging (Additional Financing)'

  Dhaka, 23-05-2021

  Inwerkingtreding: 23-05-2021

Depositaire verdragen