Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Recent in werking getreden verdragen

Recent in werking getreden verdragen van de afgelopen maand

  • Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

    Straatsburg, 24-06-2013

    Inwerkingtreding: 01-08-2021

Depositaire verdragen