Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Recent in werking getreden verdragen

Recent in werking getreden verdragen van de afgelopen maand

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting

  Santiago de Chile, 25-01-2021

  Inwerkingtreding: 30-11-2022

 • Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties inzake de workshop van de Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea "covering the region of the North Atlantic, the Baltic Sea, the Mediterranean Sea and the Black Sea region in support of the third cycle of the Regular Process for Global Reporting and Assessment of the State of the Marine Environment, including Socioeconomic Aspects", te 's-Gravenhage, Nederland, 28-30 november 2022

  New York, 23-11-2022

  Inwerkingtreding: 23-11-2022

 • Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij

  Londen, 17-06-2021

  Inwerkingtreding: 01-11-2022

 • Besluit van de Raad van Bestuur van 14 december 2021 tot toevoeging van een nieuwe regel 56a in en wijziging van de regels 56 en 135 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag, en tot wijziging van artikel 2 van het Taksenreglement (CA/D 2/21)

  München, 14-12-2021

  Inwerkingtreding: 01-11-2022

 • Wijzigingen van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij

  Londen, 17-06-2021

  Inwerkingtreding: 01-11-2022

 • Wijzigingen van de Bijlagen bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij

  Londen, 17-06-2021

  Inwerkingtreding: 01-11-2022

 • Maatregelen ATCM XLIV 2022 tot uitvoering van het Verdrag inzake Antarctica

  Berlijn, 02-06-2022

  Inwerkingtreding: 31-10-2022

Ga naar pagina

Depositaire verdragen