Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Recent in werking getreden verdragen

Recent in werking getreden verdragen van de afgelopen maand

  • Wijzigingen van het Reglement van Uitvoering en het Reglement van Taksen bij het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken

    Genève, 08-10-2021

    Inwerkingtreding: 01-02-2023

  • Wijziging van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972

    Londen, 07-10-2022

    Inwerkingtreding: 15-01-2023

Ga naar pagina

Depositaire verdragen