Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Depositaire verdragen van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

 • Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken

  's-Gravenhage, 18-03-1970

 • Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen

  's-Gravenhage, 19-10-1996

 • Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg

  's-Gravenhage, 04-05-1971

 • Verdrag inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen

  's-Gravenhage, 02-10-1973

 • Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken

  's-Gravenhage, 01-02-1971

 • Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op bepaalde rechten ten aanzien van effecten die door een tussenpersoon worden gehouden

  's-Gravenhage, 05-07-2006

 • Protocol inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen

  's-Gravenhage, 23-11-2007

 • Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering

  's-Gravenhage, 01-03-1954

 • Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed

  's-Gravenhage, 01-06-1970

 • Verdrag inzake de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhoudsverplichtingen

  's-Gravenhage, 02-10-1973

Ga naar pagina

Depositaire verdragen