Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Depositaire verdragen van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

 • Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten

  's-Gravenhage, 05-10-1961

 • Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen

  's-Gravenhage, 25-10-1980

 • Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken

  's-Gravenhage, 18-03-1970

 • Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken

  's-Gravenhage, 15-11-1965

 • Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie

  's-Gravenhage, 29-05-1993

 • Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden

  's-Gravenhage, 23-11-2007

 • Verdrag inzake de internationale bescherming van volwassenen

  's-Gravenhage, 13-01-2000

 • Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen

  's-Gravenhage, 19-10-1996

 • Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken

  's-Gravenhage, 01-02-1971

 • Aanvullend Protocol bij het Haagse Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken

  's-Gravenhage, 01-02-1971

Ga naar pagina

Depositaire verdragen