Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Tweede Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale verzekering van 29 maart 1951 betreffende de verzekering van mijnwerkers en de met dezen gelijkgestelden

Algemeen

Verdragsnummer 007669
Datum totstandkoming 29-03-1951
Plaats totstandkoming Bonn
Voorlopige toepassing
In werking 01-11-1952
Terugwerkende kracht
Buiten werking 01-01-2003
Tractatenblad
  • 1951, 61Ne, Du.
  • 1952, 134inwerkingtreding
  • 1956, 138Tweede Technisch Akkoord d.d. 10-01-1956 en inwerkingtreding
  • 1959, 63aanpassing art.8 ivm vijfde Aanvullende Overeenkomst d.d. 21-12-1956
  • 2002, 236buitenwerkingtreding

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-11-1952 01-01-2003
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
CuraƧao
Sint Maarten

Moederverdrag(en)

Naar boven