Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Tweede Technisch Accoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake Sociale Verzekering van 29 maart 1951 betreffende de toepassing van de bepalingen van Titel II van de Tweede Aanvullende Overeenkomst van 29 maart 1951 ten aanzien van mijnbeambten, die verzekerd zijn of verzekerd zijn geweest bij de Nederlandse verzekeringsinstellingen voor mijnbeambten

Algemeen

Verdragsnummer 008379
Datum totstandkoming 10-01-1956
Plaats totstandkoming Bonn
Voorlopige toepassing
In werking 31-07-1956
Terugwerkende kracht 01-11-1952
Buiten werking 01-01-2003
Tractatenblad
  • 1956, 138Ne, Du; inwerkingtreding met terugwerkende kracht
  • 2002, 236buitenwerkingtreding
Kamerstuk kst-

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 31-07-1956 01-11-1952 01-01-2003
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
CuraƧao
Sint Maarten
Naar boven