Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Verdrag

Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende Akten

Algemeen

Verdragsnummer
008100
Datum totstandkoming
02-10-1997
Plaats totstandkoming
Amsterdam
Voorlopige toepassing
In werking
01-05-1999
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
1998, 11
2002, 153
Kamerstuk
25922
Goedkeuringswet
1998, 737

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige toepassing In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland
(in Europa)
01-05-1999
Nederland
(Bonaire)
Nederland
(Sint Eustatius)
Nederland
(Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

Partijen

Partijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening Voorlopige toepassing Ratificatie

O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie
R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving
T=Toetreding
VG=Voortgezette gebondenheid
NB=Niet bekend

In werking Opzegging Buiten werking
België 02-10-1997 19-02-1999 (R) 01-05-1999
Bulgarije 01-01-2007 (T) 01-01-2007
Cyprus 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Denemarken 02-10-1997 24-06-1998 (R) 01-05-1999
Duitsland 02-10-1997 07-05-1998 (R) 01-05-1999
Estland 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Finland 02-10-1997 15-07-1998 (R) 01-05-1999
Frankrijk 02-10-1997 30-03-1999 (R) 01-05-1999
Griekenland 02-10-1997 23-03-1999 (R) 01-05-1999
Hongarije 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Ierland 02-10-1997 30-07-1998 (R) 01-05-1999
Italië 02-10-1997 24-07-1998 (R) 01-05-1999
Letland 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Litouwen 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Luxemburg 02-10-1997 04-09-1998 (R) 01-05-1999
Malta 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Nederlanden, het Koninkrijk der 02-10-1997 31-12-1998 (R) 01-05-1999
Oostenrijk 02-10-1997 21-07-1998 (R) 01-05-1999
Polen 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Portugal 02-10-1997 19-03-1999 (R) 01-05-1999
Roemenië 01-01-2007 (T) 01-01-2007
Slovenië 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Slowakije 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Spanje 02-10-1997 05-01-1999 (R) 01-05-1999
Tsjechië 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Verenigd Koninkrijk 02-10-1997 15-06-1998 (R) 01-05-1999
Zweden 02-10-1997 15-05-1998 (R) 01-05-1999

Acties

De informatie in de Verdragenbank vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Alleen publicatie in het Tractatenblad heeft een officieel karakter .