Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Verdrag

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM)

Algemeen

Verdragsnummer
008491
Datum totstandkoming
25-03-1957
Plaats totstandkoming
Rome
Voorlopige toepassing
In werking
01-01-1958
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
1957, 75
1957, 92
1957, 250
1976, 79
1981, 130
1985, 27
1986, 29
1987, 117
1995, 78
2004, 121
2007, 117
2008, 52
2010, 39
2010, 247
Kamerstuk
4725
Goedkeuringswet
1957, 494
Geconsolideerde tekst
0004033

Opmerking

Lijst B van Bijlage IV van het Verdrag is gewijzigd op grond van artikel 1 van Verordening No. 5 van 22 december 1958 (Pb EU 185/59 van 9 februari 1959). De Verordening is ingevolge artikel 2 in werking getreden op 1 maart 1959.

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige toepassing In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland
(in Europa)
01-01-1958
Nederland
(Bonaire)
Nederland
(Sint Eustatius)
Nederland
(Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

Partijen

Partijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening Voorlopige toepassing Ratificatie

O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie
R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving
T=Toetreding
VG=Voortgezette gebondenheid
NB=Niet bekend

In werking Opzegging Buiten werking
België 25-03-1957 13-12-1957 (R) 01-01-1958
Bulgarije 01-01-2007 (T) 01-01-2007
Cyprus 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Denemarken 01-01-1973 (T) 01-01-1973
Duitsland 25-03-1957 09-12-1957 (R) 01-01-1958
Estland 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Finland 01-01-1995 (T) 01-01-1995
Frankrijk 25-03-1957 23-11-1957 (R) 01-01-1958
Griekenland 01-01-1981 (T) 01-01-1981
Hongarije 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Ierland 01-01-1973 (T) 01-01-1973
Italië 25-03-1957 23-11-1957 (R) 01-01-1958
Kroatië 01-07-2013 (T) 01-07-2013
Letland 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Litouwen 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Luxemburg 25-03-1957 13-12-1957 (R) 01-01-1958
Malta 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Nederlanden, het Koninkrijk der 25-03-1957 13-12-1957 (R) 01-01-1958
Oostenrijk 01-01-1995 (T) 01-01-1995
Polen 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Portugal 01-01-1986 (T) 01-01-1986
Roemenië 01-01-2007 (T) 01-01-2007
Slovenië 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Slowakije 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Spanje 01-01-1986 (T) 01-01-1986
Tsjechië 01-05-2004 (T) 01-05-2004
Verenigd Koninkrijk 01-01-1973 (T) 01-01-1973
Zweden 01-01-1995 (T) 01-01-1995

Uitbreiding

Finland

Uitgebreid tot In werking Buiten werking
Åland-eilanden 01-01-1995

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Statuten van het Studiesyndicaat voor de bouw van de Europese fabriek voor de afscheiding van uraniumisotopen 07-09-1956 Brussel

Kindverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Overeenkomst betreffende bepaalde instellingen welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben 25-03-1957 Rome
Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 17-04-1957 Brussel
Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 17-04-1957 Brussel
Overeenkomst inzake de vaststelling van een gemeenschappelijk douanetarief voor de produkten voorkomende op lijst A1 van bijlage IV van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM) 22-12-1958 Brussel
Overeenkomst inzake de vaststelling van een gemeenschappelijk douanetarief voor de produkten voorkomende op lijst A2 van bijlage IV van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM) 22-12-1958 Brussel
Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben 08-04-1965 Brussel
Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, Lid-Staten der Europese Gemeenschappen, het Koninkrijk Denemarken, Ierland, het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland betreffende de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland, het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 22-01-1972 Brussel
Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen 20-09-1976 Brussel
Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Lid-Staten der Europese Gemeenschappen) en de Helleense Republiek betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 28-05-1979 Athene
Verdrag houdende wijziging van de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen voor wat Groenland betreft 13-03-1984 Brussel
Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Lid-Staten der Europese Gemeenschappen) en het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 12-06-1985 Madrid
Europese Akte 28-02-1986 's-Gravenhage / Luxemburg
Verdrag betreffende de Europese Unie 07-02-1992 Maastricht
Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Portugese Republiek, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Lid-Staten van de Europese Unie) en het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, betreffende de toetreding van het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie 24-06-1994 Korfoe
Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende Akten 02-10-1997 Amsterdam
Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten 26-02-2001 Nice
Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie 16-04-2003 Athene
Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie 25-04-2005 Luxemburg
Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 13-12-2007 Lissabon
Protocol tot wijziging van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gehechte Protocol betreffende de overgangsbepalingen 23-06-2010 Brussel
Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Republiek Kroatië betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie 09-12-2011 Brussel

Acties

De informatie in de Verdragenbank vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Alleen publicatie in het Tractatenblad heeft een officieel karakter .