Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Depositaire verdragen van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

  • Protocol betreffende de toetreding tot het op 12 juni 1902 gesloten Verdrag tot regeling der wets-en jurisdictie conflicten m.b.t. de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed

    's-Gravenhage, 28-11-1923

Ga naar pagina

Depositaire verdragen