Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Depositaire verdragen van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

 • Verdrag betreffende het toepasselijke recht op vertegenwoordiging

  's-Gravenhage, 14-03-1978

 • Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts

  's-Gravenhage, 01-07-1985

 • Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op bepaalde rechten ten aanzien van effecten die door een tussenpersoon worden gehouden

  's-Gravenhage, 05-07-2006

 • Verdrag inzake de toepasselijke wet op de eigendomsoverdracht ingeval van internationale koop van roerende goederen

  's-Gravenhage, 15-04-1958

 • Verdrag betreffende de keuze van forum

  's-Gravenhage, 25-11-1965

 • Verdrag betreffende de bevoegdheid van autoriteiten, de toepasselijke wet en de erkenning van beslissingen inzake adoptie

  's-Gravenhage, 15-11-1965

 • Verdrag nopens de op de internationale koop van roerende lichamelijke zaken toepasselijke wet

  's-Gravenhage, 15-06-1955

 • Verdrag tot regeling der wets- en jurisdictie-conflicten met betrekking tot de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed

  's-Gravenhage, 12-06-1902

 • Verdrag inzake de bevoegdheid van het contractuele forum in geval van internationale koop van roerende goederen

  's-Gravenhage, 15-04-1958

 • Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken

  's-Gravenhage, 22-12-1986

Ga naar pagina

Depositaire verdragen