Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Overige depositaire verdragen

 • Besluit tot wijziging van bijlage 2 en tabel 1 van bijlage 3 bij de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels

  Bonn, 27-09-2002

 • Besluit tot wijziging van Bijlagen 2 en 3 en Tabel 1 bij de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels

  Bonn, 14-11-2015

 • Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid van 6 november 1925, herzien te Londen op 2 juni 1934 en te 's-Gravenhage op 28 november 1960

  's-Gravenhage, 28-11-1960

 • Besluit tot wijziging van Bijlagen 2 en 3 en Tabel 1 bij de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels

  Durban, 08-12-2018

 • Besluit tot wijziging van bijlage 3 en tabel 1 bij de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels

  Kaapstad, 09-11-1999

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, België, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Portugal, Zwitserland, Zweden en Noorwegen houdende gemeenschappelijke regeling van enige punten van internationaal privaatrecht

  's-Gravenhage, 14-11-1896

 • Besluit tot wijziging van bijlagen 2 en 3 en tabel 1 bij de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels

  Antananarivo, 19-09-2008

 • Besluit tot wijziging van Bijlagen 2 en 3 en Tabel 1 bij de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels

  La Rochelle, 18-05-2012

 • Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels

  's-Gravenhage, 15-08-1996

 • Verdrag tot oprichting van het Adviescentrum voor WTO-recht

  Seattle, 30-11-1999

Depositaire verdragen