Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Recent gewijzigde verdragsgegevens

Recent gewijzigde verdragen van de afgelopen maand

 • Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen

  's-Gravenhage, 25-10-1980

 • Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie

  's-Gravenhage, 29-05-1993

 • Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden

  's-Gravenhage, 23-11-2007

 • Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels

  's-Gravenhage, 15-08-1996

 • Wijziging van Regel 11 van het Uitvoeringsreglement bij het Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening

  Genève, 22-07-2022

 • Wijziging van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken

  Kigali, 15-10-2016

 • Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Staat Koeweit

  Koeweit, 19-09-2022

 • Verdrag nopens de oprichting van de "Eurofima", Europese Maatschappij tot financiering van spoorwegmaterieel

  Bern, 20-10-1955

 • Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden

  Straatsburg, 05-11-1992

 • Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

  Kiev, 12-10-2021

Ga naar pagina

Depositaire verdragen