Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Depositaire verdragen van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

 • Verdrag nopens de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhoudsverplichtingen jegens kinderen

  's-Gravenhage, 15-04-1958

 • Protocol inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen

  's-Gravenhage, 23-11-2007

 • Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden

  's-Gravenhage, 23-11-2007

 • Verdrag inzake de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhoudsverplichtingen

  's-Gravenhage, 02-10-1973

 • Statuut van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

  's-Gravenhage, 31-10-1951

 • Verdrag inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen

  's-Gravenhage, 25-10-1980

 • Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie

  's-Gravenhage, 29-05-1993

 • Verdrag inzake de internationale bescherming van volwassenen

  's-Gravenhage, 13-01-2000

 • Verdrag betreffende de curatele en soortgelijke maatregelen van bescherming

  's-Gravenhage, 17-07-1905

 • Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op de aansprakelijkheid wegens produkten

  's-Gravenhage, 02-10-1973

Depositaire verdragen