Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Depositaire verdragen van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

 • Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie

  's-Gravenhage, 29-05-1993

 • Protocol betreffende de toetreding tot het op 17 juli 1905 gesloten Verdrag betreffende de curatele en soortgelijke maatregelen van bescherming

  's-Gravenhage, 28-11-1923

 • Verdrag tot regeling der voogdij van minderjarigen

  's-Gravenhage, 12-06-1902

 • Verdrag betreffende de curatele en soortgelijke maatregelen van bescherming

  's-Gravenhage, 17-07-1905

 • Protocol betreffende de toetreding tot het op 12 juni 1902 gesloten verdrag tot regeling der wetsconflicten met betrekking tot het huwelijk

  's-Gravenhage, 28-11-1923

 • Protocol betreffende de toetreding tot het op 12 juni 1902 gesloten Verdrag tot regeling der voogdij van minderjarigen

  's-Gravenhage, 28-11-1923

 • Verdrag tot regeling der wetsconflicten met betrekking tot het huwelijk

  's-Gravenhage, 12-06-1902

 • Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden

  's-Gravenhage, 23-11-2007

 • Statuut van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

  's-Gravenhage, 31-10-1951

 • Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken

  's-Gravenhage, 15-11-1965

Depositaire verdragen