Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Depositaire verdragen van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

 • Verdrag nopens de wet welke op alimentatieverplichtingen jegens kinderen toepasselijk is

  's-Gravenhage, 24-10-1956

 • Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op de aansprakelijkheid wegens produkten

  's-Gravenhage, 02-10-1973

 • Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen

  's-Gravenhage, 25-10-1980

 • Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken

  's-Gravenhage, 15-11-1965

 • Verdrag inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen

  's-Gravenhage, 25-10-1980

 • Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime

  's-Gravenhage, 14-03-1978

 • Verdrag inzake de voltrekking en de erkenning van de geldigheid van huwelijken

  's-Gravenhage, 14-03-1978

 • Verdrag betreffende het toepasselijke recht op vertegenwoordiging

  's-Gravenhage, 14-03-1978

 • Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts

  's-Gravenhage, 01-07-1985

 • Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten

  's-Gravenhage, 05-10-1961

Depositaire verdragen