Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Depositaire verdragen van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

 • Verdrag nopens de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhoudsverplichtingen jegens kinderen

  's-Gravenhage, 15-04-1958

 • Protocol inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen

  's-Gravenhage, 23-11-2007

 • Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden

  's-Gravenhage, 23-11-2007

 • Verdrag inzake de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhoudsverplichtingen

  's-Gravenhage, 02-10-1973

 • Verdrag inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen

  's-Gravenhage, 02-10-1973

 • Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken

  's-Gravenhage, 01-02-1971

 • Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed

  's-Gravenhage, 01-06-1970

 • Verdrag nopens de wet welke op alimentatieverplichtingen jegens kinderen toepasselijk is

  's-Gravenhage, 24-10-1956

 • Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op de aansprakelijkheid wegens produkten

  's-Gravenhage, 02-10-1973

 • Aanvullend Protocol bij het Haagse Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken

  's-Gravenhage, 01-02-1971

Depositaire verdragen