Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Depositaire verdragen van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

 • Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten

  's-Gravenhage, 05-10-1961

 • Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed

  's-Gravenhage, 01-06-1970

 • Statuut van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

  's-Gravenhage, 31-10-1951

 • Verdrag inzake de internationale bescherming van volwassenen

  's-Gravenhage, 13-01-2000

 • Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken

  's-Gravenhage, 15-11-1965

 • Verdrag betreffende de curatele en soortgelijke maatregelen van bescherming

  's-Gravenhage, 17-07-1905

 • Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen

  's-Gravenhage, 25-10-1980

 • Verdrag inzake bedingen van forumkeuze

  's-Gravenhage, 30-06-2005

 • Verdrag inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen

  's-Gravenhage, 25-10-1980

 • Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op de aansprakelijkheid wegens produkten

  's-Gravenhage, 02-10-1973

Depositaire verdragen