Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Nieuw toegevoegde verdragen

Nieuw toegevoegde verdragen van de afgelopen drie maanden

 • Wijziging van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen

  Brussel, 24-06-2021

 • Notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname houdende een overeenkomst tot uitbreiding van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname betreffende de wederzijdse erkenning en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en authentieke akten in burgerlijke zaken tot Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Paramaribo, 19-05-2021

 • Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Mexicaanse Staten

  Mexico-Stad, 07-07-2021

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening

  Santo Domingo, 05-07-2021

 • Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Brazilië betreffende emigratie en kolonisatie

  Rio de Janeiro, 15-12-1950

 • Verdrag tot vaststelling van de minimumleeftijd voor toelating van kinderen tot arbeid op zee

  Genua, 09-07-1920

 • Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake samenwerking op defensiegebied en de status van hun strijdkrachten op de grondgebieden in de Caraïben en Zuid-Amerika van de Franse Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden

  's-Gravenhage, 25-06-2021

 • Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van het Verdrag inzake samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende toegang tot en gebruik van faciliteiten in de Nederlandse Antillen en Aruba voor drugsbestrijding vanuit de lucht

  Washington, 07-06-2021

 • Administratief Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bangladesh inzake het project 'Char Development and Settlement Project – Bridging (Additional Financing)'

  Dhaka, 23-05-2021

 • Mondiale Overeenkomst inzake de erkenning van kwalificaties in het hoger onderwijs

  Parijs, 25-11-2019

Depositaire verdragen