Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Nieuw toegevoegde verdragen

Nieuw toegevoegde verdragen van de afgelopen drie maanden

 • Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta

  Valletta, 16-11-2020

 • Wijziging van Bijlage II van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en tenuitvoerlegging van de FATCA

  Washington, 23-07-2020

 • Wijziging van artikel 14 van de Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (AETR)

  Genève, 18-10-2019

 • Wijzigingen van Bijlagen I en II van de Europese Overeenkomst inzake belangrijke lijnen voor het internationaal gecombineerd vervoer en daarmee samenhangende installaties (AGTC)

  Genève, 01-11-2019

 • Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen tot wijziging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Warschau op 13 februari 2002 en het Protocol, ondertekend te Warschau op 13 februari 2002

  Warschau, 29-10-2020

 • Wijzigingen van het Reglement van Uitvoering en het Reglement van Taksen bij het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken

  Genève, 02-10-2018

 • Wijzigingen van het Reglement van Uitvoering bij het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken

  Genève, 09-10-2019

 • Zesde Protocol tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië

  Amman, 28-09-2020

 • Gedeeltelijke herziening van het Radioreglement

  Sharm el-Sheik, 22-11-2019

 • Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo

  's-Gravenhage, 17-09-2020

Depositaire verdragen