Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Nieuw toegevoegde verdragen

Nieuw toegevoegde verdragen van het afgelopen jaar

 • Besluit Nr. 1/2020 van het Gemengd Comité ingesteld krachtens de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen van 15 december 2020 tot wijziging van bijlage II bij die overeenkomst betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (2021/137)

  Brussel, 15-12-2020

 • Wijziging van het Administratief Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bangladesh inzake het project "Blue Gold"

  Dhaka, 29-12-2016

 • Derde wijziging van het Administratief Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bangladesh inzake het project "Blue Gold"

  Dhaka, 21-10-2020

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Panama inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

  Panama-Stad, 28-04-2021

 • Wijziging van artikel 1 en nieuw artikel 34bis van het Verdrag inzake het wegverkeer 1968

  Genève, 14-01-2021

 • Protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie

  Brussel, 26-11-2020

 • Besluit van de Raad van Bestuur van 15 december 2020 tot wijziging van de regels 19 en 143 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag (CA/D 11/20)

  München, 15-12-2020

 • Protocol tot wijziging van het Verdrag van 12 april 2012 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen zoals gewijzigd door het Protocol van 11 januari 2016

  's-Gravenhage, 24-03-2021

 • Wijzigingen van de Bijlage en Aanhangsel I bij het Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, 2004

  Londen, 20-11-2020

 • Wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, zoals gewijzigd

  Londen, 11-11-2020

Depositaire verdragen