Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Nieuw toegevoegde verdragen

Nieuw toegevoegde verdragen van het afgelopen jaar

 • Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Republiek Kroatië, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek en de Republiek Finland

  Brussel, 27-01-2021

 • Overeenkomst tot wijziging van het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek en de Republiek Finland

  Brussel, 27-01-2021

 • Wijziging van de artikelen 1, 3, 43, 59, 61 en bijlage Bijlage 9 van, en toevoeging van artikelen 58 quater, 60 bis en nieuwe Bijlage 11 aan, de Douaneovereenkomst inzake het internationaal vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst)

  Genève, 06-02-2020

 • Besluit van de Raad van Bestuur van 15 december 2020 tot wijziging van de regels 117 en 118 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag (CA/D 12/20)

  München, 15-12-2020

 • Wijzigingen in de douanenomenclatuur zoals vervat in de Bijlage bij het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen

  Brussel, 27-06-2014

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het vermogen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting

  Santiago de Chile, 25-01-2021

 • Derde Protocol tot wijziging van het Verdrag van Vriendschap en Samenwerking in Zuidoost-Azië

  Hanoi, 23-07-2010

 • Protocol tot wijziging van het Verdrag van Vriendschap en Samenwerking in Zuidoost-Azië

  Manilla, 15-12-1987

 • Tweede Protocol tot wijziging van het Verdrag van Vriendschap en Samenwerking in Zuidoost-Azië

  Manilla, 25-07-1998

 • Verdrag van Vriendschap en Samenwerking in Zuidoost-Azië

  Denpasar, 24-02-1976

Depositaire verdragen