Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Overige depositaire verdragen

 • Verdrag houdende een eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken

  's-Gravenhage, 01-07-1964

 • Conventie betreffende hospitaalschepen

  's-Gravenhage, 21-12-1904

 • Verdrag nopens de wetten en gebruiken van de oorlog te land

  's-Gravenhage, 18-10-1907

 • Verdrag nopens de rechten en verplichtingen der onzijdige Mogendheden en personen in geval van oorlog te land

  's-Gravenhage, 18-10-1907

 • Verklaring houdende verbod tot beziging van projectielen met het enige doel verstikkende of vergiftige gassen te verspreiden

  's-Gravenhage, 29-07-1899

 • Verdrag betreffende de wetten en gebruiken van de oorlog te land

  's-Gravenhage, 29-07-1899

 • Verdrag nopens het bombardement door een scheepsmacht in tijd van oorlog

  's-Gravenhage, 18-10-1907

 • Verdrag nopens de beperking van het gebruik van wapengeweld bij het innen van schulden uit overeenkomst

  's-Gravenhage, 18-10-1907

 • Verklaring houdende verbod tot beziging van kogels die zich in het menselijk lichaam gemakkelijk uitzetten of vervormen, zoals kogels met harde mantel waarvan de mantel niet geheel de kern dekt of van kervingen voorzien is

  's-Gravenhage, 29-07-1899

 • Verdrag nopens de toepassing op de zeeoorlog van de beginselen der Conventie van Genève van 22 augustus 1864

  's-Gravenhage, 29-07-1899

Depositaire verdragen