Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Overige depositaire verdragen

 • Verdrag tot oprichting van het Adviescentrum voor WTO-recht

  Seattle, 30-11-1999

 • Verdrag over de status en werkzaamheden van de Internationale Commissie voor Vermiste Personen

  Brussel, 15-12-2014

 • Verdrag houdende een eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken

  's-Gravenhage, 01-07-1964

 • Verdrag houdende een eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken

  's-Gravenhage, 01-07-1964

 • Conventie betreffende hospitaalschepen

  's-Gravenhage, 21-12-1904

 • Verdrag nopens de wetten en gebruiken van de oorlog te land

  's-Gravenhage, 18-10-1907

 • Verdrag nopens de rechten en verplichtingen der onzijdige Mogendheden en personen in geval van oorlog te land

  's-Gravenhage, 18-10-1907

 • Verklaring houdende verbod tot beziging van projectielen met het enige doel verstikkende of vergiftige gassen te verspreiden

  's-Gravenhage, 29-07-1899

 • Verdrag betreffende de wetten en gebruiken van de oorlog te land

  's-Gravenhage, 29-07-1899

 • Verdrag nopens het bombardement door een scheepsmacht in tijd van oorlog

  's-Gravenhage, 18-10-1907

Depositaire verdragen