Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Overige depositaire verdragen

 • Verdrag tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake samenwerking op het gebied van ultracentrifugetechnologie

  Cardiff, 12-07-2005

 • Verdrag over de status en werkzaamheden van de Internationale Commissie voor Vermiste Personen

  Brussel, 15-12-2014

 • Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid van 6 november 1925, herzien te Londen op 2 juni 1934 en te 's-Gravenhage op 28 november 1960

  's-Gravenhage, 28-11-1960

 • Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels

  's-Gravenhage, 15-08-1996

 • Dertiende Aanvullend Protocol bij het op 25 juli 1958 te Brussel ondertekende Protocol tussen België, Luxemburg en Nederland tot vaststelling van een nieuw tarief van invoerrechten

  Brussel, 20-06-1962

 • Protocol tussen België, Luxemburg en Nederland tot vaststelling van een nieuw tarief van invoerrechten

  Brussel, 25-07-1958

 • Besluit tot wijziging van bijlage 2 en tabel 1 van bijlage 3 bij de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels

  Bonn, 27-09-2002

 • Besluit tot wijziging van Bijlagen 2 en 3 en Tabel 1 bij de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels

  Bonn, 14-11-2015

 • Besluit tot wijziging van Bijlagen 2 en 3 en Tabel 1 bij de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels

  Durban, 08-12-2018

 • Besluit tot wijziging van bijlage 3 en tabel 1 bij de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels

  Kaapstad, 09-11-1999

Depositaire verdragen