Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Overige depositaire verdragen

 • Verdrag nopens de verandering van handelsvaartuigen in oorlogsschepen

  's-Gravenhage, 18-10-1907

 • Verdrag voor de vreedzame beslechting van internationale geschillen

  's-Gravenhage, 29-07-1899

 • Verdrag tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen inzake de tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen

  Brussel, 13-11-1991

 • Overeenkomst betreffende zeelieden-vluchtelingen

  's-Gravenhage, 23-11-1957

 • Overeenkomst inzake de conventionele wapensystemen van de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken in Estland, Letland en Litouwen tussen de Staten die Partij zijn bij het Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa

  Wenen, 18-10-1991

 • Protocol 1972 bij de Langlopende Handelsovereenkomst tussen de Benelux Economische Unie en de Volksrepubliek Polen getekend te 's-Gravenhage op 25 november 1971

  Warschau, 03-11-1972

 • Zesentwintigste Aanvullend Protocol bij het op 25 juli 1958 te Brussel ondertekende Protocol tussen België, Luxemburg en Nederland tot vaststelling van een nieuw tarief van invoerrechten

  Brussel, 21-12-1965

 • Twintigste Aanvullend Protocol bij het op 25 juli 1958 te Brussel ondertekende Protocol tussen België, Luxemburg en Nederland tot vaststelling van een nieuw tarief van invoerrechten

  Brussel, 14-02-1964

 • Verdrag tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake samenwerking op het gebied van ultracentrifugetechnologie

  Cardiff, 12-07-2005

 • Zesenveertigste Aanvullend Protocol bij het op 25 juli 1958 te Brussel ondertekende Protocol tussen België, Luxemburg en Nederland tot vaststelling van een nieuw tarief van invoerrechten

  Brussel, 27-03-1969

Depositaire verdragen