Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Overige depositaire verdragen

 • Proces-verbaal over de opzegging van de Overeenkomst tot regeling van de politie der visserij in de Noordzee, buiten de territoriale wateren

  Londen, 17-03-1967

 • Verdrag houdende voorschriften nopens het vervoer van brandbare vloeistoffen op binnenwateren

  's-Gravenhage, 01-02-1939

 • Vijfenveertigste Aanvullend Protocol bij het op 25 juli 1958 te Brussel ondertekende Protocol tussen België, Luxemburg en Nederland tot vaststelling van een nieuw tarief van invoerrechten

  Brussel, 20-02-1969

 • Verdrag tussen België, Nederland en Luxemburg betreffende de rechterlijke bevoegdheid, betreffende het faillissement en betreffende het gezag en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, van scheidsrechterlijke uitspraken en van authentieke akten

  Brussel, 24-11-1961

 • Vijfendertigste Aanvullend Protocol bij het op 25 juli 1958 te Brussel ondertekende Protocol tussen België, Luxemburg en Nederland tot vaststelling van een nieuw tarief van invoerrechten

  Brussel, 24-11-1967

 • Drieëntwintigste Aanvullend Protocol bij het op 25 juli 1958 te Brussel ondertekende Protocol tussen België, Luxemburg en Nederland tot vaststelling van een nieuw tarief van invoerrechten

  Brussel, 22-10-1964

 • Achttiende Aanvullend Protocol bij het op 25 juli 1958 te Brussel ondertekende Protocol tussen België, Luxemburg en Nederland tot vaststelling van een nieuw tarief van invoerrechten

  Brussel, 14-11-1963

 • Zestiende Aanvullend Protocol bij het op 25 juli 1958 te Brussel ondertekende Protocol tussen België, Luxemburg en Nederland tot vaststelling van een nieuw tarief van invoerrechten

  Brussel, 14-12-1962

 • Protocol tot erkenning van de rechtsmacht van het Permanente Hof van Internationale Justitie in geschillen over de uitlegging van de Haagsche verdragen van internationaal privaatrecht

  's-Gravenhage, 27-03-1931

 • Protocol behorende bij de Internationale Overeenkomst tot het tegengaan der misbruiken, voortvloeiende uit de verkoop van sterke drank, onder de vissers op de Noordzee buiten de territoriale wateren

  Londen, 14-02-1893

Depositaire verdragen