Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Overige depositaire verdragen

 • Verdrag nopens het bombardement door een scheepsmacht in tijd van oorlog

  's-Gravenhage, 18-10-1907

 • Verdrag nopens de beperking van het gebruik van wapengeweld bij het innen van schulden uit overeenkomst

  's-Gravenhage, 18-10-1907

 • Verklaring houdende verbod tot beziging van kogels die zich in het menselijk lichaam gemakkelijk uitzetten of vervormen, zoals kogels met harde mantel waarvan de mantel niet geheel de kern dekt of van kervingen voorzien is

  's-Gravenhage, 29-07-1899

 • Verdrag nopens de toepassing op de zeeoorlog van de beginselen der Conventie van Genève van 22 augustus 1864

  's-Gravenhage, 29-07-1899

 • Verdrag nopens de rechten en verplichtingen der onzijdige Mogendheden in geval van zeeoorlog

  's-Gravenhage, 18-10-1907

 • Verdrag voor de toepassing op de zeeoorlog der beginselen van het Verdrag van Genève

  's-Gravenhage, 18-10-1907

 • Verdrag nopens de opening der vijandelijkheden

  's-Gravenhage, 18-10-1907

 • Protocol strekkende tot openstelling der Conventie voor de vreedzame beslechting van internationale geschillen van 29 juli 1899

  's-Gravenhage, 14-06-1907

 • Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de integratie van de luchtruimbewaking tegen dreigingen die uitgaan van niet-militaire luchtvaartuigen (renegades)

  's-Gravenhage, 04-03-2015

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, België, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Portugal, Zwitserland, Zweden en Noorwegen houdende gemeenschappelijke regeling van enige punten van internationaal privaatrecht

  's-Gravenhage, 14-11-1896

Depositaire verdragen