Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Depositaire verdragen van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

 • Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie

  's-Gravenhage, 29-05-1993

 • Verdrag inzake de internationale bescherming van volwassenen

  's-Gravenhage, 13-01-2000

 • Verdrag betreffende de curatele en soortgelijke maatregelen van bescherming

  's-Gravenhage, 17-07-1905

 • Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op de aansprakelijkheid wegens produkten

  's-Gravenhage, 02-10-1973

 • Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg

  's-Gravenhage, 04-05-1971

 • Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op bepaalde rechten ten aanzien van effecten die door een tussenpersoon worden gehouden

  's-Gravenhage, 05-07-2006

 • Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken

  's-Gravenhage, 01-02-1971

 • Aanvullend Protocol bij het Haagse Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken

  's-Gravenhage, 01-02-1971

 • Protocol betreffende de toetreding tot het op 17 juli 1905 te 's-Gravenhage gesloten Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering

  's-Gravenhage, 04-07-1924

 • Verdrag tot regeling der voogdij van minderjarigen

  's-Gravenhage, 12-06-1902

Depositaire verdragen