Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Depositaire verdragen van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

 • Verdrag inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen

  's-Gravenhage, 05-10-1961

 • Verdrag inzake de toegang tot de rechter in internationale gevallen

  's-Gravenhage, 25-10-1980

 • Statuut van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

  's-Gravenhage, 31-10-1951

 • Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging

  's-Gravenhage, 01-08-1989

 • Verdrag tot regeling van de conflicten tussen de nationale wet en de wet van de woonplaats

  's-Gravenhage, 15-06-1955

 • Verdrag nopens de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van vreemde vennootschappen, verenigingen en stichtingen

  's-Gravenhage, 01-06-1956

 • Verdrag tot regeling der voogdij van minderjarigen

  's-Gravenhage, 12-06-1902

 • Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed

  's-Gravenhage, 01-06-1970

 • Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op de aansprakelijkheid wegens produkten

  's-Gravenhage, 02-10-1973

 • Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime

  's-Gravenhage, 14-03-1978

Ga naar pagina

Depositaire verdragen