Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Nieuw toegevoegde verdragen

Nieuw toegevoegde verdragen van het afgelopen jaar

 • Verdrag tot vaststelling van de minimumleeftijd voor toelating van kinderen tot arbeid op zee

  Genua, 09-07-1920

 • Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) inzake de regionale workshop over "Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities", te Delft, Nederland, 13 – 24 juni 2022

  Wenen, 29-03-2022

 • Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en IJsland

  Brussel, 30-03-2022

 • Wijzigingen van het Verdrag tot oprichting van het Internationaal Vaccinatie-instituut

  , 17-02-2022

 • Wijzigingen van Bijlagen 1 en 2 bij de Overeenkomst inzake het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer (ATP)

  Genève, 11-10-2019

 • Wijzigingen van Bijlage 1 bij de Overeenkomst inzake het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer (ATP)

  Genève, 16-10-2020

 • Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol, ondertekend te Santiago, Chili, op 25 januari 2021

  Santiago, 09-03-2022

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Nieuw-Zeeland inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

  Wellington, 10-03-2022

 • Wijzigingen van het Verdrag inzake de Internationale Maritieme Organisatie

  Londen, 08-12-2021

 • Wijzigingen van het Reglement van Uitvoering en het Reglement van Taksen bij het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken

  Genève, 08-10-2021

Ga naar pagina

Depositaire verdragen