Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Nieuw toegevoegde verdragen

Nieuw toegevoegde verdragen van het afgelopen jaar

 • Kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van Maleisië, anderzijds

  Brussel, 14-12-2022

 • Wijziging van het Verdrag tot oprichting van het Internationaal Vaccinatie-instituut

  Seoel, 16-11-2022

 • Besluit Nr. 2/2021 van het Gemengd Comité ter vervanging van bijlage III bij de Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte

  Brussel/Tblisi, 28-05-2021

 • Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Thailand, anderzijds

  Brussel, 14-12-2022

 • Protocol bij de samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite System) (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië en Roemenië tot de Europese Unie

  Brussel, 26-09-2022

 • Protocol tot wijziging van het Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen)

  Brussel, 06-12-2022

 • Protocol tot wijziging van de Marrakesh Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie

  Geneve, 17-06-2022

 • Kaderverdrag cultureel erfgoed

  Faro, 27-10-2005

 • Wijziging van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972

  Londen, 07-10-2022

 • Wijzigingen van het Reglement van Uitvoering bij het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken

  Genève, 22-07-2022

Ga naar pagina

Depositaire verdragen