Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Depositaire verdragen van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht

 • Verdrag inzake bedingen van forumkeuze

  's-Gravenhage, 30-06-2005

 • Verdrag betreffende de wetsconflicten met betrekking tot de gevolgen van het huwelijk ten opzichte van de rechten en verplichtingen der echtgenoten in hun persoonlijke betrekkingen en ten opzichte van hun goederen

  's-Gravenhage, 17-07-1905

 • Protocol betreffende de toetreding tot het op 17 juli 1905 gesloten Verdrag betreffende de wetsconflicten m.b.t. de gevolgen van het huwelijk t.a.v.de rechten en verplichtingen der echtgenoten in hun persoonlijke betrekkingen en t.o.v. hun goederen

  's-Gravenhage, 28-11-1923

 • Protocol betreffende de toetreding tot het op 17 juli 1905 gesloten Verdrag betreffende de curatele en soortgelijke maatregelen van bescherming

  's-Gravenhage, 28-11-1923

 • Protocol betreffende de toetreding tot het op 12 juni 1902 gesloten verdrag tot regeling der wetsconflicten met betrekking tot het huwelijk

  's-Gravenhage, 28-11-1923

 • Protocol betreffende de toetreding tot het op 12 juni 1902 gesloten Verdrag tot regeling der voogdij van minderjarigen

  's-Gravenhage, 28-11-1923

 • Verdrag tot regeling der wetsconflicten met betrekking tot het huwelijk

  's-Gravenhage, 12-06-1902

 • Protocol betreffende de toetreding tot het op 17 juli 1905 te 's-Gravenhage gesloten Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering

  's-Gravenhage, 04-07-1924

 • Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg

  's-Gravenhage, 04-05-1971

 • Verdrag inzake de voltrekking en de erkenning van de geldigheid van huwelijken

  's-Gravenhage, 14-03-1978

Ga naar pagina

Depositaire verdragen