Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Nieuw toegevoegde verdragen

Nieuw toegevoegde verdragen van het afgelopen jaar

 • Wijziging van de artikelen 55, 59, 61, 62 en 63 van de Internationale Gezondheidsregeling (2005)

  Genève, 28-05-2022

 • Besluit Nr. 2/2021 van het Gemengd Comité ter vervanging van bijlage III bij de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië

  Brussel/Chisinau, 25-10-2021

 • Wijziging van de Bijlagen I en II van de Europese Overeenkomst inzake belangrijke lijnen voor het internationaal gecombineerd vervoer en daarmee samenhangende installaties (AGTC)

  Genève, 22-10-2021

 • Besluit Nr. 1/2022 van het Gemengd Comité ter vervanging van bijlage IV bij de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Staat Israël, anderzijds

  Brussel/Tel Aviv, 13-06-2022

 • Achtste Protocol tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië

  Amman, 26-09-2022

 • Wijzigingen van Bijlage III bij het Verdrag van Rotterdam

  Genève, 17-06-2022

 • Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Staat Koeweit

  Koeweit, 19-09-2022

 • Wijziging van regels 21 en 26 van het Reglement bij de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid

  Genève, 22-07-2022

 • Wijzigingen van de Voorschriften bij het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN)

  Genève, 28-01-2022

 • Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) inzake de workshop over "The Use of International Generic Ageing Lessons Learned (IGALL) in Preparation for Long Term Operation", te Petten, Nederland, 15 - 17 november 2022

  Wenen, 06-09-2022

Ga naar pagina

Depositaire verdragen