Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Nieuw toegevoegde verdragen

Nieuw toegevoegde verdragen van het afgelopen jaar

 • Notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika houdende een verdrag tot uitbreiding van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk tot Curaçao

  's-Gravenhage, 15-11-2018

 • Wijzigingen van het Internationaal Verdrag inzake de beperking van schadelijke aangroeiwerende verfsystemen op schepen, 2001

  Londen, 17-06-2021

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) inzake de hernieuwing van het International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC) in Nederland als een categorie 2 centrum onder auspiciën van UNESCO

  Parijs, 09-12-2021

 • Wijziging in Bijlage III bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten

  Genève , 24-03-2021

 • Uitvoeringsprotocol tussen de Benelux-staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en Oekraïne bij de Overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne

  Brussel, 17-12-2018

 • Wijziging in Bijlage III bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten

  Genève, 16-11-2020

 • Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Coöperatieve Republiek Guyana

  Georgetown, 08-12-2021

 • Notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland houdende een verdrag tot wijziging van de notawisseling houdende een verdrag ter (verdere) uitvoering, zoals gewijzigd middels notawisseling van 24 januari 2013, van artikel 71, vierde lid, van de op 3 augustus 1959 te Bonn tot stand gekomen Aanvullende Overeenkomst bij het NAVO Status Verdrag

  Berlijn, 25-11-2021

 • Wijzigingen van het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966, zoals gewijzigd

  Londen, 08-10-2021

Ga naar pagina

Depositaire verdragen