Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Nieuw toegevoegde verdragen

Nieuw toegevoegde verdragen van het afgelopen jaar

 • Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland met betrekking tot het treinverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding met protocol, gedaan te Brussel op 15 december 1993

  Brussel, 07-07-2020

 • Bijzondere Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake veiligheidsvraagstukken met betrekking tot de treinen via de vaste kanaalverbinding

  Brussel, 07-07-2020

 • Wijzigingen van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)

  Bern, 26-09-2018

 • Wijzigingen van de Aanhangsels E (CUI) en G (ATMF) en aanneming van Aanhangsel H (EST) bij het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)

  Bern, 26-09-2018

 • Wijzigingen van Aanhangsels F (APTU) en G (ATMF) bij het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)

  Bern, 28-02-2018

 • Wijziging van de Bijlage bij Aanhangsel C (RID) bij het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)

  Bern, 30-05-2018

 • Wijziging van Aanhangsel B (CIM) bij het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)

  Bern, 20-04-2015

 • Wijziging van de Bijlage bij Aanhangsel C (RID) bij het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)

  Bern, 25-05-2016

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vorstendom Liechtenstein tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het vermogen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting

  Bern, 03-06-2020

 • Besluit van de Raad van Bestuur van 27 maart 2020 tot wijziging van regel 142 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag en artikel 2 van het Taksenreglement (CA/D 2/20)

  München, 27-03-2020

Depositaire verdragen