Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Recent in werking getreden verdragen

Recent in werking getreden verdragen van de afgelopen drie maanden

 • Wijziging van regels 3, 7 en 21 van het Reglement bij de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid

  Genève, 25-09-2020

  Inwerkingtreding: 01-02-2021

 • Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek

  Santo Domingo, 25-07-2016

  Inwerkingtreding: 01-02-2021

 • Wijzigingen van het Reglement van Uitvoering bij het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken

  Genève, 25-09-2020

  Inwerkingtreding: 01-02-2021

 • Overeenkomst tot oprichting van de Square Kilometre Array Observatory

  Rome, 12-03-2019

  Inwerkingtreding: 15-01-2021

 • Protocol tot wijziging van de titel van de Europese Overeenkomst van 30 september 1957 betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

  Genève, 13-05-2019

  Inwerkingtreding: 01-01-2021

 • Wijzigingen van Bijlagen A en B bij de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

  Genève, 15-11-2019

  Inwerkingtreding: 01-01-2021

 • Wijziging van de Bijlage bij Aanhangsel C (RID) bij het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)

  Bern, 13-06-2020

  Inwerkingtreding: 01-01-2021

 • Wijzigingen van de Voorschriften bij het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN)

  Genève, 15-07-2020

  Inwerkingtreding: 01-01-2021

 • Gedeeltelijke herziening van het Radioreglement

  Sharm el-Sheik, 22-11-2019

  Inwerkingtreding: 01-01-2021

 • Wijzigingen van de Voorschriften bij het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN)

  Genève, 31-01-2020

  Inwerkingtreding: 01-01-2021

Depositaire verdragen