Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Recent in werking getreden verdragen

Recent in werking getreden verdragen van de afgelopen maand

  • Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) inzake de workshop over "The Use of International Generic Ageing Lessons Learned (IGALL) in Preparation for Long Term Operation", te Petten, Nederland, 15 - 17 november 2022

    Wenen, 06-09-2022

    Inwerkingtreding: 06-09-2022

  • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Spanje inzake de uitwisseling en wederzijdse beveiliging van gerubriceerde gegevens

    Madrid, 23-09-2021

    Inwerkingtreding: 01-09-2022

Ga naar pagina

Depositaire verdragen