Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Recent in werking getreden verdragen

Recent in werking getreden verdragen van het afgelopen jaar

 • Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) inzake de workshop over "The Use of International Generic Ageing Lessons Learned (IGALL) in Preparation for Long Term Operation", te Petten, Nederland, 15 - 17 november 2022

  Wenen, 06-09-2022

  Inwerkingtreding: 06-09-2022

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Spanje inzake de uitwisseling en wederzijdse beveiliging van gerubriceerde gegevens

  Madrid, 23-09-2021

  Inwerkingtreding: 01-09-2022

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake de voorrechten en immuniteiten van verbindingsofficieren die door Oekraïne bij Europol gedetacheerd worden

  Kiev, 20-09-2021

  Inwerkingtreding: 01-08-2022

 • Protocol tot wijziging van het Verdrag van 12 april 2012 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen zoals gewijzigd door het Protocol van 11 januari 2016

  's-Gravenhage, 24-03-2021

  Inwerkingtreding: 31-07-2022

 • Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds

  Brussel, 05-10-2016

  Inwerkingtreding: 21-07-2022

 • Wijziging van artikel 1 en nieuw artikel 34bis van het Verdrag inzake het wegverkeer 1968

  Genève, 14-01-2021

  Inwerkingtreding: 14-07-2022

 • Wijziging van het Reglement behorend bij het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT)

  Genève, 08-10-2021

  Inwerkingtreding: 01-07-2022

 • Algemeen Postverdrag

  Abidjan, 26-08-2021

  Inwerkingtreding: 01-07-2022

 • Verdrag inzake postale financiële diensten

  Abidjan, 26-08-2021

  Inwerkingtreding: 01-07-2022

 • Elfde Aanvullend Protocol bij de Constitutie van de Wereldpostunie

  Abidjan, 26-08-2021

  Inwerkingtreding: 01-07-2022

Ga naar pagina

Depositaire verdragen