Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Recent in werking getreden verdragen

Recent in werking getreden verdragen van het afgelopen jaar

 • Protocol tot wijziging van de Luchtvervoersovereenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten

  Luxemburg, 24-06-2010

  Inwerkingtreding: 05-05-2022

 • Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen tot wijziging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Warschau op 13 februari 2002 en het Protocol, ondertekend te Warschau op 13 februari 2002

  Warschau, 29-10-2020

  Inwerkingtreding: 30-04-2022

 • Notawisseling houdende een verdrag ter verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake de internationale missie tot bescherming van onderzoek

  Kiev, 14-09-2021

  Inwerkingtreding: 26-04-2022

 • Wijziging van artikel 14 van de Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (AETR)

  Genève, 18-10-2019

  Inwerkingtreding: 23-04-2022

 • Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij

  Londen, 20-11-2020

  Inwerkingtreding: 01-04-2022

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

  San José, 18-06-2018

  Inwerkingtreding: 01-04-2022

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname inzake de status van militair en burgerpersoneel van het Ministerie van Defensie van Nederland dat in verband met opleidingen en trainingen aanwezig zal zijn in de Republiek Suriname

  Paramaribo, 02-04-2008

  Inwerkingtreding: 01-04-2022

 • Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Tsjechische Republiek

  Praag, 30-11-2018

  Inwerkingtreding: 01-04-2022

 • Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) inzake de regionale workshop over "Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities", te Delft, Nederland, 13 – 24 juni 2022

  Wenen, 29-03-2022

  Inwerkingtreding: 29-03-2022

 • Wijzigingen van het Verdrag tot oprichting van het Internationaal Vaccinatie-instituut

  , 17-02-2022

  Inwerkingtreding: 17-02-2022

Depositaire verdragen