Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Recent in werking getreden verdragen

Recent in werking getreden verdragen van het afgelopen jaar

 • Protocol tot wijziging van het verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de staat Israël ondertekend te Jeruzalem op 25 april 1984 en herzien op 17 juli 2001

  Jeruzalem, 04-12-2017

  Inwerkingtreding: 01-05-2021

 • Besluit van de Raad van Bestuur van 15 december 2020 tot wijziging van de regels 19 en 143 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag (CA/D 11/20)

  München, 15-12-2020

  Inwerkingtreding: 01-04-2021

 • Notawisseling houdende een verdrag ter verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake de internationale missie tot bescherming van onderzoek

  Kiev, 01-08-2020

  Inwerkingtreding: 16-03-2021

 • Briefwisseling inzake het van toepassing worden op het Koninkrijk der Nederlanden van het Aanvullend Protocol tot vaststelling van de status van de niet-Franse detachementen van de Taakgroep “TAKUBA” van 10 maart 2020 bij de Overeenkomst tot vaststelling van de status van de strijdmacht “SERVAL” tussen Mali en Frankrijk van 8 maart 2013

  Parijs, 09-03-2021

  Inwerkingtreding: 09-03-2021

 • Brede en versterkte Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds

  Brussel, 24-11-2017

  Inwerkingtreding: 01-03-2021

 • Wijziging van regels 3, 7 en 21 van het Reglement bij de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid

  Genève, 25-09-2020

  Inwerkingtreding: 01-02-2021

 • Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek

  Santo Domingo, 25-07-2016

  Inwerkingtreding: 01-02-2021

 • Wijzigingen van het Reglement van Uitvoering bij het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken

  Genève, 25-09-2020

  Inwerkingtreding: 01-02-2021

 • Overeenkomst tot oprichting van de Square Kilometre Array Observatory

  Rome, 12-03-2019

  Inwerkingtreding: 15-01-2021

 • Protocol tot wijziging van de titel van de Europese Overeenkomst van 30 september 1957 betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

  Genève, 13-05-2019

  Inwerkingtreding: 01-01-2021

Depositaire verdragen