Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Recent in werking getreden verdragen

Recent in werking getreden verdragen van het afgelopen jaar

 • Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2022-I-7)

  Straatsburg, 22-06-2022

  Inwerkingtreding: 22-06-2022

 • Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2021-I-5)

  Straatsburg, 22-06-2021

  Inwerkingtreding: 01-06-2022

 • Wijzigingen van de Bijlage en Aanhangsel I bij het Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, 2004

  Londen, 20-11-2020

  Inwerkingtreding: 01-06-2022

 • Protocol tot wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko, zoals gewijzigd en ondertekend op 30 september 1996 en 24 juni 2002

  Rabat, 04-06-2016

  Inwerkingtreding: 01-06-2022

 • Wijzigingen van Bijlagen 1 en 2 bij de Overeenkomst inzake het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer (ATP)

  Genève, 11-10-2019

  Inwerkingtreding: 01-06-2022

 • Wijzigingen van Bijlage 1 bij de Overeenkomst inzake het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer (ATP)

  Genève, 16-10-2020

  Inwerkingtreding: 01-06-2022

 • Protocol tot wijziging van de Luchtvervoersovereenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten

  Luxemburg, 24-06-2010

  Inwerkingtreding: 05-05-2022

 • Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen tot wijziging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Warschau op 13 februari 2002 en het Protocol, ondertekend te Warschau op 13 februari 2002

  Warschau, 29-10-2020

  Inwerkingtreding: 30-04-2022

 • Notawisseling houdende een verdrag ter verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake de internationale missie tot bescherming van onderzoek

  Kiev, 14-09-2021

  Inwerkingtreding: 26-04-2022

 • Wijziging van artikel 14 van de Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (AETR)

  Genève, 18-10-2019

  Inwerkingtreding: 23-04-2022

Ga naar pagina

Depositaire verdragen