Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Recent in werking getreden verdragen

Recent in werking getreden verdragen van het afgelopen jaar

 • Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij

  Londen, 26-10-2018

  Inwerkingtreding: 01-03-2020

 • Versterkte Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds

  Astana, 21-12-2015

  Inwerkingtreding: 01-03-2020

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Ierland tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en vermogenswinsten en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting

  Dublin, 13-06-2019

  Inwerkingtreding: 29-02-2020

 • Briefwisseling houdende een verdrag tot wijziging van het Gastlandverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties betreffende het United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – Humanitarian Data Centre

  New York, 19-02-2020

  Inwerkingtreding: 19-02-2020

 • Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) inzake de 99ste zitting van het Uitvoerend Comité van de Europese Commissie voor de beheersing van mond- en klauwzeer, te 's-Gravenhage, Nederland, op 8 en 9 april 2020

  Rome, 03-02-2020

  Inwerkingtreding: 03-02-2020

 • Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Congo inzake luchtdiensten

  's-Gravenhage, 30-04-2014

  Inwerkingtreding: 01-02-2020

 • Wijzigingen van het Reglement van Uitvoering en het Reglement van Taksen bij het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken

  Genève, 02-10-2018

  Inwerkingtreding: 01-02-2020

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Republiek Vietnam inzake samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

  Hanoi, 09-04-2019

  Inwerkingtreding: 01-02-2020

 • Wijzigingen van het Reglement van Uitvoering bij het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken

  Genève, 09-10-2019

  Inwerkingtreding: 01-02-2020

Depositaire verdragen