Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Recent in werking getreden verdragen

Recent in werking getreden verdragen van het afgelopen jaar

 • Protocol houdende wijziging van het Verdrag van 31 januari 1963 tot aanvulling van het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, zoals gewijzigd bij het Aanvullend Protocol van 28 januari 1964 en bij het Protocol van 16 november 1982

  Parijs, 12-02-2004

  Inwerkingtreding: 01-01-2022

 • Protocol houdende wijziging van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, zoals gewijzigd bij het Aanvullend Protocol van 28 januari 1964 en bij het Protocol van 16 november 1982

  Parijs, 12-02-2004

  Inwerkingtreding: 01-01-2022

 • Wijziging van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen

  Brussel, 28-06-2019

  Inwerkingtreding: 01-01-2022

 • Wijzigingen van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2021-I-6)

  Straatsburg, 22-06-2021

  Inwerkingtreding: 01-01-2022

 • Wijziging van regels 5, 17, 21 en 37 van het Reglement bij de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid

  Genève, 08-10-2021

  Inwerkingtreding: 01-01-2022

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden

  Santo Domingo, 13-05-2019

  Inwerkingtreding: 01-01-2022

 • Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2021-I-7)

  Straatsburg, 22-06-2021

  Inwerkingtreding: 01-01-2022

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting

  Pristina, 29-07-2020

  Inwerkingtreding: 31-12-2021

 • Notawisseling houdende een Verdrag tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Franse Republiek inzake de rechtspositie van militairen en ander overheidspersoneel, aanwezig op elkaars grondgebied, in het kader van de COVID-19-crisis en humanitaire noodhulp bij orkanen

  Parijs, 22-12-2021

  Inwerkingtreding: 22-12-2021

 • Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van de Overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden

  Doha, 01-11-2021

  Inwerkingtreding: 14-12-2021

Ga naar pagina

Depositaire verdragen