Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Recent in werking getreden verdragen

Recent in werking getreden verdragen van het afgelopen jaar

 • Verdrag van Beijing inzake audiovisuele uitvoeringen

  Beijing, 24-06-2012

  Inwerkingtreding: 28-04-2020

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en EUROCONTROL met betrekking tot het uitvoeren van taken voor luchtruimbeheer

  Brussel, 24-04-2020

  Inwerkingtreding: 24-04-2020

 • Notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika houdende een verdrag tot uitbreiding van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk tot Curaçao

  's-Gravenhage, 15-11-2018

  Inwerkingtreding: 22-04-2020

Depositaire verdragen