Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Recent in werking getreden verdragen

Recent in werking getreden verdragen van het afgelopen jaar

 • Wijziging van de Bijlage bij Aanhangsel C (RID) bij het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)

  Bern, 13-06-2020

  Inwerkingtreding: 01-01-2021

 • Wijzigingen van de Voorschriften bij het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN)

  Genève, 15-07-2020

  Inwerkingtreding: 01-01-2021

 • Gedeeltelijke herziening van het Radioreglement

  Sharm el-Sheik, 22-11-2019

  Inwerkingtreding: 01-01-2021

 • Wijzigingen van de Voorschriften bij het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN)

  Genève, 31-01-2020

  Inwerkingtreding: 01-01-2021

 • Besluit van de Raad van Bestuur van 15 december 2020 tot wijziging van de regels 117 en 118 van het Uitvoeringsreglement van het Europees Octrooiverdrag (CA/D 12/20)

  München, 15-12-2020

  Inwerkingtreding: 01-01-2021

 • Wijzigingen van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij

  Londen, 17-05-2019

  Inwerkingtreding: 01-01-2021

 • Wijziging van het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van goederen

  Brussel, 30-06-2018

  Inwerkingtreding: 01-01-2021

 • Wijziging van Doha van het Protocol van Kyoto

  Doha, 08-12-2012

  Inwerkingtreding: 31-12-2020

 • Veiligheidsovereenkomst tussen de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden, de Portugese Republiek en het Koninkrijk Spanje betreffende de bescherming van gerubriceerde informatie van de European Gendarmerie Force (EUROGENDFOR)

  Rome, 03-02-2017

  Inwerkingtreding: 05-12-2020

 • Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) betreffende de belangrijkste viering van de Internationale Dag van de Persvrijheid 2020, te ‘s-Gravenhage, Nederland, op 9 en 10 december 2020

  Parijs, 03-12-2020

  Inwerkingtreding: 03-12-2020

Depositaire verdragen