Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Recent in werking getreden verdragen

Recent in werking getreden verdragen van het afgelopen jaar

 • Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) betreffende de belangrijkste viering van de Internationale Dag van de Persvrijheid 2020, te ‘s-Gravenhage, Nederland, op 9 en 10 december 2020

  Parijs, 03-12-2020

  Inwerkingtreding: 03-12-2020

 • Wijzigingen van Bijlagen A en B bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen

  Genève, 10-05-2019

  Inwerkingtreding: 03-12-2020

 • Protocol tot wijziging van het Verdrag van 26 februari 2010 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

  's-Gravenhage, 12-06-2019

  Inwerkingtreding: 30-11-2020

 • Wijzigingen van Bijlagen I en II van de Europese Overeenkomst inzake belangrijke lijnen voor het internationaal gecombineerd vervoer en daarmee samenhangende installaties (AGTC)

  Genève, 01-11-2019

  Inwerkingtreding: 28-11-2020

 • Bijlage VII bij het Verdrag van Rotterdam

  Genève, 10-05-2019

  Inwerkingtreding: 06-11-2020

 • Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden

  Washington, 02-07-2018

  Inwerkingtreding: 01-11-2020

 • Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij

  Londen, 17-05-2019

  Inwerkingtreding: 01-10-2020

 • Wijzigingen van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij

  Londen, 17-05-2019

  Inwerkingtreding: 01-10-2020

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Koeweit inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden

  's-Gravenhage, 16-10-2019

  Inwerkingtreding: 01-10-2020

 • Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

  Luxemburg, 14-04-2014

  Inwerkingtreding: 01-10-2020

Depositaire verdragen