Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Recent in werking getreden verdragen

Recent in werking getreden verdragen van het afgelopen jaar

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake betaalde werkzaamheden door gezinsleden van diplomatiek en ander personeel van een diplomatieke vertegenwoordiging en/of consulaire post

  Kiev, 03-11-2021

  Inwerkingtreding: 01-10-2022

 • Achtste Protocol tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië

  Amman, 26-09-2022

  Inwerkingtreding: 26-09-2022

 • Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) inzake de workshop over "The Use of International Generic Ageing Lessons Learned (IGALL) in Preparation for Long Term Operation", te Petten, Nederland, 15 - 17 november 2022

  Wenen, 06-09-2022

  Inwerkingtreding: 06-09-2022

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Spanje inzake de uitwisseling en wederzijdse beveiliging van gerubriceerde gegevens

  Madrid, 23-09-2021

  Inwerkingtreding: 01-09-2022

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake de voorrechten en immuniteiten van verbindingsofficieren die door Oekraïne bij Europol gedetacheerd worden

  Kiev, 20-09-2021

  Inwerkingtreding: 01-08-2022

 • Protocol tot wijziging van het Verdrag van 12 april 2012 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen zoals gewijzigd door het Protocol van 11 januari 2016

  's-Gravenhage, 24-03-2021

  Inwerkingtreding: 31-07-2022

 • Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland, anderzijds

  Brussel, 05-10-2016

  Inwerkingtreding: 21-07-2022

 • Wijziging van artikel 1 en nieuw artikel 34bis van het Verdrag inzake het wegverkeer 1968

  Genève, 14-01-2021

  Inwerkingtreding: 14-07-2022

 • Besluit nr. 131 van de Permanente Commissie tot wijziging van Bijlage 1 met betrekking tot de Statuten van het Agentschap bij het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart "EUROCONTROL", gewijzigd bij het Protocol ondertekend te Brussel op 12 februari 1981

  Brussel, 01-12-2017

  Inwerkingtreding: 01-07-2022

 • Wijziging van het Reglement behorend bij het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT)

  Genève, 08-10-2021

  Inwerkingtreding: 01-07-2022

Ga naar pagina

Depositaire verdragen